Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunicum AB

Immunicum AB

Immunicum AB
Holtermansg. 1 D
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.immunicum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immunicum utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin är SUBCUVAC och INTUVAC, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70).

Teckningsperiod:

14 maj 2014 - 28 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

44,08 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 april 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Innan denna företrädesemission har Immunicum gjort en riktiad emission.

Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom garantier från ett garantikonsortium som har satts samman av Pareto Securities AB.

Uppdaterat: 2014-05-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss