Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunicum AB

Immunicum AB

Immunicum AB
Holtermansg. 1 D
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.immunicum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immunicum utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin är SUBCUVAC och INTUVAC, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70).

Teckningsperiod:

2 april 2014 - 2 april 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

56 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, via bookbuilding.

Post:

Övrigt:

Efter denna riktade emission gör Immunicum även en företrädesemission på 44 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss