Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Igrene AB

Igrene AB

Igrene AB
Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora

Hemsida:

www.igrene.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

Teckningsperiod:

12 november 2021 - 26 november 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,52 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per unit / 1 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 november 2021

Värdering:

22,52 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie ger en uniträtt. Det krävs fyra uniträtter för att teckna en unit. Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption TO2.

Post:

Övrigt:

Varje ingående teckningsoption TO2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 2,75 kr fram till den 10 juni 2024 enligt särskilt schema.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss