Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Igrene AB

Igrene AB

Igrene AB
Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora

Hemsida:

www.igrene.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

Teckningsperiod:

2 januari 2019 - 2 januari 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

21,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Krefting Finans AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss