Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Igrene AB

Igrene AB

Igrene AB
Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora

Hemsida:

www.igrene.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

Teckningsperiod:

30 augusti 2018 - 18 september 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,4 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 augusti 2018

Värdering:

39 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. För en gammal aktie erhålles tre teckningsrätter. Det krävs fem teckningsrätter för att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Mkr. Nyemissionen omfattas av emissionsgarantier och teckningsförbindelser om lägst 10 Mkr.

Uppdaterat: 2018-08-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss