Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i IFOX Investments AB

IFOX Investments AB

IFOX Investments AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

www.interfoxresources.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

IFOX Investments skulle bli ett investmentbolag, men ska nu bli något annat och byta namn till Xhail Music AB. IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

15 juni 2020 - 15 juni 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

228 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Möjlig framtida kvittningsemission avseende kvittning av skuldebrev som innehavs av säljarna till Score Music Interactive Limited, registrerings nr IE529294.

Post:

Övrigt:

IFOX Investments AB gör först två emissioner och sedan köper man Score Music Interactive Limited för 228 Mkr med ett skuldebrev som betalning. Planen är rimligtvis att detta skuldebrev ska kvittas mot aktier när de två tidigare emissionerna är genomförda

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss