Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xhail AB

Xhail AB

Xhail AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

xhail.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xhail har en plattform som låter användare att skapa musik automatiskt. Xhail AB hette tidigare IFOX Investments AB. IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

3 maj 2016 - 15 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,6 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Far East and Pacific Investments Inc.

Post:

Övrigt:

Betalning sker genom kvittning av skuld.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss