Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Idogen AB

Idogen AB

Idogen AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Idogen utvecklar läkemedel mot autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

2 mars 2020 - 16 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

29,1 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 februari 2020

Värdering:

29,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp lämnat teckningsavsikter om totalt 635 KSEK, motsvarande cirka 2 procent av emissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till 24,5 MSEK, motsvarande cirka 86 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio procent på garanterat belopp, motsvarande totalt 2,5 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsavsikter och garantiåtaganden uppgående till cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2020-02-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss