Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Idogen AB

Idogen AB

Idogen AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Idogen utvecklar läkemedel mot autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

20 november 2018 - 5 december 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

60,6 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 november 2018

Värdering:

36 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 80 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,5 MSEK.

Uppdaterat: 2018-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss