Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Iconovo AB

Iconovo AB

Iconovo AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

iconovo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Iconovo utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika.

Teckningsperiod:

6 mars 2018 - 23 mars 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40,4 Mkr

Teckningskurs:

38,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

220,5 Mkr pre-money.

Villkor:

God spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 130 aktier.

Övrigt:

Första dag för handel på First North är planerad till den 6 april 2018.

Ett antal befintliga och externa aktieägare har åtagit sig att teckna sammanlagt 650 000 aktier, motsvarande totalt cirka 25,0 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss