Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hudya AB

Hudya AB

Hudya AB
Industrigatan 4A
112 46 Stockholm

Hemsida:

hudyagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hudya är en nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Hudya AB hette tidigare Orimesac AB.

Teckningsperiod:

30 december 2020 - 30 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,9 Mkr + 0,3 Mkr + 1,43 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit / 0,70 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

(i) en kvittningsemission av 774 663 aktier till Strategic Investments A/S (ägt av Bolagets styrelseledamot Kim Mikkelsen) och Klaus Zwisler (”Aktieemissionen”), (ii) en riktad emission av 204 356 Units till externa investerare, och (iii) en kvittningsemission av 43 676 Units till BLS Holding AS (ägt av Bolagets verkställande direktör Børge Leknes) och CEDA Invest AS. Vidare föreslår aktieägare som representerar 0,12 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget att extra bolagsstämman den 30 december 2020 fattar beslut om en riktad emission av 556 709 Units till styrelseledamöter och medlemmar av Bolagets bolagsledning. De föreslagna emissionerna av Units benämns gemensamt för ”Unit-emissionerna”. Varje (1) Unit i Unit-emissionerna består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 31 december 2020 till och med den 31 oktober 2022. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 SEK per aktie under perioden 31 december 2020 – 31 oktober 2021 samt till teckningskurs om 1,40 SEK per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss