Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoylu AB

Hoylu AB

Hoylu AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

Hemsida:

hoylu.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Teckningsperiod:

12 juni 2017 - 12 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Gerhard Dal, Sonny Johansson, Jens Miöen, Modelio, Leevest Cap., Oscar Molse, Peter Ferm, Consentia Group, Satoshi Nakajima och Pollex AS.

Post:

Övrigt:

I samband med denna emission av aktier görs även en konvertibelemission. "Konvertiblerna löper på 18 månader med en årlig ränta om 12 %. Konverteringskursen är satt till 5,50 kr per ny aktie vilket motsvarar cirka 143 procent av Hoylus stängningskurs på Nasdaq First North den 9 juni 2017. Lånet kan medföra en utspädning om 8 procent av kapitalet vid konvertering på 5,50 kronor. Konvertiblerna har tecknats av Gerhard Dal, Sonny Johansson, Jens Miöen, Modelio, Leevest Cap., Oscar Molse, Peter Ferm och Consentia Group."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss