Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoist Finance AB

Hoist Finance AB

Hoist Finance AB
Sturegatan 6
114 35 Stockholm

Hemsida:

hoistfinance.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoist köper stora portföljer av förfallna konsumentlån från europeiska storbanker och arbetar sedan med att hantera dem.

Teckningsperiod:

11 september 2018 - 12 september 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

568 Mkr

Teckningskurs:

70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett ”accelerated book-building”-förfarande som anordnas av Deutsche Bank AG, London Branch, och Nordea Bank AB.

Post:

Övrigt:

Hoist meddelade efter börsens stängning den 11 september 2018 att de gör en riktad emission som kommer att utgöra ca 10 % av bolagets aktier. Om allt går som planerat ska allt vara klart innan börsen öppnar den 12 september 2018.

Uppdatering: Hoist fick in 568 Mkr till 70 kr per aktie.

Uppdaterat: 2018-09-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss