Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Teckningsperiod:

10 januari 2022 - 24 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,6 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 januari 2022

Värdering:

34,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) teckningsrätt, det krävs tre (3) teckningsrätter för teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt 10 MSEK samt teckningsförbindelser om ca 0,55 MSEK som tillsammans motsvarar cirka 91 procent av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss