Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Teckningsperiod:

14 september 2020 - 30 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 september 2020

Värdering:

36 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit som består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till motsvarande cirka 70 procent genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt ca 12,6 MSEK, varav huvudägaren H&D Ventures AB gjort teckningsåtaganden på 1,5MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss