Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Teckningsperiod:

29 augusti 2018 - 12 september 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

37,4 Mkr

Teckningskurs:

4,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 augusti 2018

Värdering:

74,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser om totalt cirka 28,6 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Företrädesemissionen

Uppdaterat: 2018-08-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss