Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hexicon AB

Hexicon AB

Hexicon AB
Östgötagatan 100
116 64 Stockholm

Hemsida:

hexicon.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hexicon utvecklar patenterad teknik för flytande havsbaserad vindkraft.

Teckningsperiod:

8 december 2016 - 22 december 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

5 december 2016

Värdering:

84 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Fyra befintliga aktier berättigar till en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss