Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemcheck Sweden AB

Hemcheck Sweden AB

Hemcheck Sweden AB
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad

Hemsida:

hemcheck.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hemcheck har utvecklat en patenterad lösning som säkerställer att hemolys upptäcks direkt i samband att blodprov tas.

Teckningsperiod:

18 januari 2017 - 3 februari 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

28,2 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

6 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras, efter att garantitecknarna fått sin andel.

Post:

1 unit, dock minimum 1000 units.

Övrigt:

Hemcheck noteras på First North den 10 mars 2017.

15 Mkr av emissionen är garanterade.

Vid stort intresse kan bolaget ge ut units för ytterligare 2 Mkr.

Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.

Uppdaterat: 2017-01-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss