Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Landscaping Holding AB

Green Landscaping Holding AB

Green Landscaping Holding AB
Jägershillgatan 14
213 75 Malmö

Hemsida:

greenlandscapinggroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Green Landscaping är en leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer.

Teckningsperiod:

13 mars 2018 - 21 mars 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75 Mkr (+300 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

21 kr

Likviddag:

27 mars 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

670 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten och institutioner.

Post:

10 aktier, minimum 300 aktier.

Övrigt:

Första handelsdag på Nasdaq First North är den 23 mars 2018.

Sex svenska investerare har, på vissa villkor, lagt order att förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde av totalt cirka 205 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Erbjudandet (”Ankarinvesterarna”). Som del av dessa order från Ankarinvesterarna, har Bolagets VD, Johan Nordström, åtagit sig att förvärva befintliga aktier i Erbjudandet för cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 4 procent av Erbjudandet. Med undantag för Johan Nordström kommer Ankarinvesterarna inte garanteras tilldelning men kan komma att särskilt beaktas vid tilldelning.

Uppdaterat: 2018-03-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss