Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Apps Technologies Europe AB

Green Apps Technologies Europe AB

Green Apps Technologies Europe AB
Åslättsvägen 15
373 32 Nättraby

Hemsida:

greenapps.tech

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Green Apps Technologies, som använder namnet Ekoappen, driver internettjänster som publicerar information om hälsokost och liknande samt marknadsför hälsokostprodukter. Green Apps Technologies Europe AB hette tidigare Organic Inspirations AB.

Teckningsperiod:

13 september 2023 - 1 november 2023

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,01 Mkr

Teckningskurs:

0,0167 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 augusti 2023

Värdering:

1,25 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. För varje befintlig aktie som aktieägare innehar ges en teckningsrätt. Aktieägare som innehar en teckningsrätt äger rätt att teckna fyra nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Green Apps Technologies förlänger teckningstiden till den 1 november 2023. Detta då bara 2,6 av 5 Mkr har tecknats vid ordinarie slutdatum.

Uppdatering: Green Apps företrädesemission tecknades till 3,5 Mkr, varav 2,2 Mkr genom kvittning av skuld. Efter emissionskostnader ger det bolaget 1 Mkr till kassan. Bolaget skriver att det "...inte kommer att räcka till att ta Bolaget till lönsamhet. Styrelsen arbetar nu med en alternativ lösning för verksamhetens fortsatta drift."

Uppdaterat: 2023-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss