Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Goodbye Kansas Holding AB

Goodbye Kansas Holding AB

Goodbye Kansas Holding AB
Rosenlundsgatan 40 4tr
118 53 Stockholm

Hemsida:

goodbyekansas.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Goodbye Kansas erbjuder tjänster inom VFX, CGI, motion capture och animation för film, tv, marknadsföring och datorspel. I gruppen ingår bla Fido, Bläck, Imagination Studios och Infinity Entertainment. Bolaget har även en investeringsverksamhet inom spel. Goodbye Kansas Holding AB hette tidigare Goodbye Kansas Entertainment Group AB.

Teckningsperiod:

13 april 2020 - 26 april 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

100,8 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 april 2020

Värdering:

24 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 42:10. För varje befintlig aktie erhålls fyrtiotvå (42) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2020-03-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss