Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GoldBlue AB

GoldBlue AB

GoldBlue AB
Birger Jarlsgatan 18 A 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.goldblue.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Goldblue är en online-speloperatör. GoldBlue AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Teckningsperiod:

17 juni 2019 - 1 juli 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

16,9 Mkr

Teckningskurs:

0,16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 juni 2019

Värdering:

10,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 85 procent.

Uppdaterat: 2019-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss