Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GOGO Lead Tech AB

GOGO Lead Tech AB

GOGO Lead Tech AB
Box 20215
161 02 Bromma

Hemsida:

gogoleadtech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GOGO Lead Tech erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Bolaget är fokuserat på gambling-branschen. GOGO Lead Tech AB hette tidigare GOGO Gamers AB. GOGO Gamers AB hette tidigare Earners Alliance Holding AB. Earners Alliance Holding AB hette tidigare CasinoWilds Holding AB. CasinoWilds Holding AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 1 AB

Teckningsperiod:

18 juni 2021 - 18 juni 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

124 Mkr

Teckningskurs:

2,20

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till Iron Branch Invest AB (ägande: 57,58%), Lubrica Equity AB (ägande: 21,21%) och Modelio Equity AB (ägande: 21.21%). Avser betalning för Connectio.io.

Post:

Övrigt:

Köpeskillingen uppgår till 164 Mkr, varav 124 Mkr i aktier i GOGO varav 40 Mkr i revers till säljarna som löper till 2023-07-31 med en årsränta om 6 procent. GOGO har rätt men ej skyldighet att konvertera reversen under perioden. Utspädningen efter transaktion uppgår till ca 76 procent. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling utgå om maximalt 2,3 MUSD under kommande 9 månaderna.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss