Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GOGO Lead Tech AB

GOGO Lead Tech AB

GOGO Lead Tech AB
Box 20215
161 02 Bromma

Hemsida:

gogoleadtech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GOGO Lead Tech erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Bolaget är fokuserat på gambling-branschen. GOGO Lead Tech AB hette tidigare GOGO Gamers AB. GOGO Gamers AB hette tidigare Earners Alliance Holding AB. Earners Alliance Holding AB hette tidigare CasinoWilds Holding AB. CasinoWilds Holding AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 1 AB

Teckningsperiod:

1 mars 2021 - 15 mars 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,4 Mkr

Teckningskurs:

5,40 kr per unit / 1,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7,47 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. En nuvarande aktie ger en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit bestående av tre aktier, tre TO1 och tre TO2.

Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 mars är dummy-datum, allt bolaget i skrivande stund har kommunicerat är mars.

Emissionen är säkerställd till 100 procent genom ingångna garantiförbindelser och teckningsåtaganden. Garantiförbindelser är med Modelio Equity AB, Gerhard Dal, Rune Löderup, Niclas Löwgren, Pong AB och uppgår till ca 9,6 MSEK samt ett teckningsåtagande från New Equity Venture International AB till ca 12,8 MSEK.

Teckningsoptioner av båda serier emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionen av serie TO1 (löptid 12,5 månader, ger rätt att teckna en ny aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 2,70 kr) och en (1) teckningsoption av serie TO2 (löptid 25 månader, ger rätt att teckna en aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 3,60 kr).

Teckningsoptionerna kan som mest ge ytterligare 78,6 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss