Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genova Property Group AB

Genova Property Group AB

Genova Property Group AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm

Hemsida:

genovapropertygroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Teckningsperiod:

28 september 2021 - 29 september 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

288 Mkr

Teckningskurs:

120 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

4 749,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad kontantemission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av Carnegie och Swedbank.

Post:

Övrigt:

Efter att börsen stängt den 28 september 2021 inledde Genova en riktad emission på 2,25 miljoner stamaktier som ska vara klar innan börsen öppnar igen.

Kapitalet ska användas som delbetalning för köp av 50 % i Järngrinden AB.

Uppdatering: Genova sålde 2,4 miljoner aktier till 120 kr per aktie.

Uppdaterat: 2021-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss