Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genova Property Group AB

Genova Property Group AB

Genova Property Group AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm

Hemsida:

genovapropertygroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Teckningsperiod:

2 september 2019 - 2 september 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

208,3 Mkr

Teckningskurs:

18,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

910 Mkr pre-money (räknat på stamaktier).

Villkor:

Riktad till Holocen 2 AB och MayNoo AB.

Post:

Övrigt:

"Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av Bolagets dotterbolag"

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss