Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gasporox AB

Gasporox AB

Gasporox AB
Maskinvägen 1
227 30 Lund

Hemsida:

gasporox.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gasporox utvecklar och kommersialiserar laserspektroskopi, som möjliggör förpackningsmätningar inom bl a livsmedel.

Teckningsperiod:

31 maj 2018 - 19 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,29 Mkr

Teckningskurs:

9,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2018

Värdering:

179 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:11. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2018-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss