Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gaming Corps AB

Gaming Corps AB

Gaming Corps AB
Dragarbrunnsgatan 35
754 39 Uppsala

Hemsida:

www.gamingcorps.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gaming Corps är ett spelbolag som både gör stora AAA-produktioner med förlagsfinansiering, traditionella mobilspel och casino-mobilspel. Med en inriktning på att oftast använda kända rättigheter från film och tv.

Teckningsperiod:

14 maj 2018 - 14 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,7 Mkr

Teckningskurs:

0,353 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemissionerna riktades till Stefan Thunberg och Big M Consulting AB, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.012.597 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 1,731,312 SEK påkallades av Bracknor Investment Group.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss