Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FX International AB

FX International AB

FX International AB
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg

Hemsida:

www.fxi.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FX International bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital.

Teckningsperiod:

13 juni 2018 - 13 juni 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr + 0,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission till Baldzby ApS, Per Ivar Sollied, JO Möllerström Brothers AB, Leif Claesson, Zelman Silberthau, Paldata AB, Johan Olsson, Jonas Hagberg, Michal Kliman, Hans Forsberg, Henric Celsing, Thomas Holmgren, Christian Lentz. Samt en kvittningsemission på 0,5 Mkr till Genova AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss