Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fuelmatics AB

Fuelmatics AB

Fuelmatics AB
BOX 24137
104 51 Stockholm

Hemsida:

www.drive-energy.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fuelmatics har ett system för automatisk tankning av bilar, där föraren inte måste lämna sin bil. Fuelmatics AB hette tidigare Drive-Energy AB.

Teckningsperiod:

30 juni 2014 - 28 augusti 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,99 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

80,7 Mkr pre-money. Uppdatering: 40,35 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

800 aktier.

Övrigt:

Drive-Energy planerar en listning under hösten 2014.

Uppdatering: Enligt uppgift har teckningstiden förlängts till den 28 augusti 2014 och teckningskursen halverats till 6 kr.

Uppdaterat: 2014-07-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss