Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB
Jakobs Torg 3
111 52 Stockholm

Hemsida:

www.frontofficenordic.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FrontOffice tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem. För att möjliggöra rekonstruktionen erbjuder FrontOffice egen kompetens inom Corporate Finance, marknadsföring, juridisk rådgivning, bokföringstekniska frågor samt managementkonsulter.

Teckningsperiod:

14 mars 2019 - 14 mars 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

4,80 Mkr

Teckningskurs:

1,32 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,55 Mkr pre-money.

Villkor:

Betalning genom kvittning, för betalning av 2 miljoner aktier i QuickBit.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss