Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fram Skandinavien AB

Fram Skandinavien AB

Fram Skandinavien AB
Sofielundsgatan 5
753 23 Uppsala

Hemsida:

wearefram.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fram startar, investerar i och utvecklar digitala bolag från grunden. Bolaget fokuserar på Sydostasien.

Teckningsperiod:

20 september 2017 - 3 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,5 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

9 oktober 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

30,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till institutioner och allmänheten i Sverige.

Post:

1 aktie, minimum 250 aktier.

Övrigt:

Fram noteras på First North den 12 oktober 2017.

Teckningsförbindelser och teckningsåtaganden säkerställer 50 % av emissionen.

Uppdaterat: 2017-09-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss