Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fortnox AB

Fortnox AB

Fortnox AB
Bollgatan 3
352 46 Växsjö

Hemsida:

www.fortnox.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fortnox är en leverantör av webbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar.

Teckningsperiod:

16 februari 2021 - 16 februari 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

290 Mkr

Teckningskurs:

425,10905 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,56 Mdkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till Garden Street Marketplaces AB, som betalning för Offerta Group AB.

Post:

Övrigt:

Fortnox har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i tjänsteförmedlingsföretaget Offerta Group AB. Priset är 300 Mkr varav 290 Mkr betalas med aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss