Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Follicum AB

Follicum AB

Follicum AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

www.follicum.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Follicum utvecklar läkemedel som hjälper mot håravfall och oönskad hårväxt.

Teckningsperiod:

20 juni 2019 - 4 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

31 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 juni 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsåtaganden om cirka 10 MSEK upp till cirka 32 procent av Företrädesemissionen. Utrymmet mellan 68 procent upp till 100 procent motsvarande cirka 10 MSEK av Företrädesemissionen består av en s.k. toppgaranti.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss