Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fluicell AB

Fluicell AB

Fluicell AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

www.fluicell.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fluicell är ett life science-företag som säljer och utvecklar instrument för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi.

Teckningsperiod:

10 oktober 2022 - 24 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,5 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr per unit / 2,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2022

Värdering:

36,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:6. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 78,5 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således garanterad upp till 80 procent.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltal öre, inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen offentliggörs av Fluicell dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 löper från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023.

Uppdaterat: 2022-10-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss