Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fluicell AB

Fluicell AB

Fluicell AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

www.fluicell.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fluicell är ett life science-företag som säljer och utvecklar instrument för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi.

Teckningsperiod:

16 oktober 2020 - 16 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

4,04 Mkr

Teckningskurs:

7,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

87,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Strategic Wisdom Nordic Aktiebolag, Pensys AB och Johan Stein.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss