Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Finepart Sweden AB

Finepart Sweden AB

Finepart Sweden AB
Rinnavägen 6
517 33 Bollebygd

Hemsida:

www.finepart.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision.

Teckningsperiod:

15 oktober 2018 - 30 oktober 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,1 Mkr

Teckningskurs:

2,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 oktober 2018

Värdering:

20,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss