Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FarmPharma AB

FarmPharma AB

FarmPharma AB
Virdings allé 32 B 1tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.farmpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

FarmPharma kommer att verka inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, men den första produkten är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur.

Teckningsperiod:

9 mars 2021 - 6 april 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,34 Mkr

Teckningskurs:

2 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 mars 2021

Värdering:

26,72 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare i FarmPharma erhåller en (1) unirätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Oklart.

Övrigt:

Innehavare ska äga rätt att för en (1) teckningsoption TO 1 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Teckning kommer kunna ske under perioden 6 oktober 2021 till och med den 20 oktober 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss