Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB
Agern Allé 1
2970 Horsholm, Danmark

Hemsida:

www.expres2ionbio.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ExpreS2ion Biotechnologies är en kontraktsutvecklare som specialiserar sig på utveckling av cell-linjer och processer baserade på Drosophila S2-celler.

Teckningsperiod:

10 augusti 2017 - 24 augusti 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,93 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 augusti 2017

Värdering:

39,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

ExpreS2ion har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen, från bl.a. grundare, ledning och huvudägare.

Uppdaterat: 2017-08-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss