Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd

Hemsida:

www.esmg.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Everysport Media Group (ESMG) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Everysport Media Group AB hette tidigare Traveas AB.

Teckningsperiod:

17 februari 2010 - 9 mars 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,7 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 februari 2010

Värdering:

Pre-money 6,9 Mkr, exklusive teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrät 1:4. Aktieägare i bolaget erhåller för varje 1 aktie 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2010-02-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss