Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd

Hemsida:

www.esmg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Everysport Media Group (ESMG) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Everysport Media Group AB hette tidigare Traveas AB.

Teckningsperiod:

21 september 2009 - 2 oktober 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,1 Mkr

Teckningskurs:

1,05 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 september 2009

Värdering:

Pre-money 14,5 Mkr och post money 16,6 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 1 unit per 12 aktier befintliga aktier. 1 unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionen berättigar nyteckning av en (1) A-aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,60 SEK under perioden 18 november 2009 till 18 maj 2010.

Uppdaterat: 2009-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss