Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd

Hemsida:

www.esmg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Everysport Media Group (ESMG) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Everysport Media Group AB hette tidigare Traveas AB.

Teckningsperiod:

15 juli 2021 - 15 juli 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

28,2 Mkr

Teckningskurs:

44,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till Dagon Sverige AB (Corem Property Group AB).

Post:

Övrigt:

Everysport Media Group förvärvar resterande 50% av aktierna i Every Padel. Under våren 2021 genomförde ESMG ett förvärv av 50% av aktierna i Every Padel som ett led i att positionera koncernen inom padel och skapa nya förutsättningar för framtida expansion och produktlanseringar. Nu förvärvas alltså resterande 50% av bolaget som blir helägt av ESMG.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss