Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd

Hemsida:

www.esmg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Everysport Media Group (ESMG) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Everysport Media Group AB hette tidigare Traveas AB.

Teckningsperiod:

25 mars 2021 - 25 mars 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,25 Mkr

Teckningskurs:

26,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

118,15 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till säljare av Klövern Padel AB, de är Andreas Ehrnvall Consulting AB (Andreas Ehrnvall): 20%, Andersson Group AB (Hannes Andersson): 12%, JK Eriksson Consulting AB (Johan Eriksson): 10%, Aktiebolaget Björk & Blandat (Martin Björk): 5%, Camvi AB (Camilla Godberg): 3%.

Post:

Övrigt:

Everysport Media Group AB har ingått avtal om att förvärva 50 % av aktierna i Klövern Padel AB. Köpeskillingen uppgår till 24,25 MSEK och består dels av en kontant del (3,0 MSEK), dels en aktiedel av nyemitterade aktier i ESMG (21,25 MSEK).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss