Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB

Everysport Media Group AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd

Hemsida:

www.esmg.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Everysport Media Group (ESMG) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Everysport Media Group AB hette tidigare Traveas AB.

Teckningsperiod:

22 oktober 2014 - 21 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,9 Mkr + 1 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

17,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. För varje befintlig aktie i Traveas erhålls två (2) teckningsrätter. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet (cirka 3,9 MSEK) genom ett garantikonsortium. En övertilldelningsoption på 1 Mkr kan användas.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 21 november 2014 då företaget gått i mål med ett strategiskt förvärv av SvenskaFans från Stampen Media Group.

Uppdaterat: 2014-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss