Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB
Nanna Svartz väg 4
171 65 Solna

Hemsida:

/www.eurocine-vaccines.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Eurocine Vaccines utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj - en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Teckningsperiod:

17 januari 2011 - 31 januari 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,1 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2011

Värdering:

Pre-money 168,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8.

Post:

Övrigt:

Teckningförbindelse från huvudägaren Pär Thuresson har lämnats om teckning om totalt 53 375 aktier, motsvarande cirka 1,01 Mkr eller cirka 4,8 % av det totala emissionsbeloppet. Garantiåtaganden som säkerställer att emissionen tecknas till lägst 15 Mkr har erhållits från ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare. Handel med teckningsrätter 17 januari - 26 januari 2011.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss