Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Teckningsperiod:

1 juni 2012 - 15 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2012

Värdering:

Pre-money 180 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 22 mkr, eller 73 procent, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2012-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss