Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurobattery Minerals AB

Eurobattery Minerals AB

Eurobattery Minerals AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Hemsida:

eurobatteryminerals.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Eurobattery Minerals AB hette tidigare Orezone AB.

Teckningsperiod:

29 juni 2020 - 14 juli 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

46,5 Mkr

Teckningskurs:

24 kr per unit / 12 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 juni 2020

Värdering:

116 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje fem (5) befintliga aktier erhålls en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 23,3 MSEK genom teckningsförbindelser om 6,0 MSEK, från bland annat Bolagets VD och den resterande delen genom garantiförbindelser.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 5-16 oktober 2020. Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME från och med den 21 september 2020 till och med den 2 oktober 2020 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara lägre än 12,00 SEK per aktie eller högre än 18,00 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss