Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ESEN eSports AB

ESEN eSports AB

ESEN eSports AB
Hangövägen 18
115 41 Stockholm

Hemsida:

esenesports.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ESEN eSports är en av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. De arrangerar även andra events och programserier inom esport, cosplay och gaming.

Teckningsperiod:

29 september 2020 - 13 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

10,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 50 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Fyra (4) Teckningsoptioner ger rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,06 SEK och högst 2,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 0,26 MSEK och cirka 8,5 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2020-09-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss