Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enrad AB

Enrad AB

Enrad AB
Verkstadsgatan 10
504 62 Borås

Hemsida:

www.enrad.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enrad utvecklar, tillverkar och säljer samt installerar miljövänliga energilösningar inom fyra huvudsegment; butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar.

Teckningsperiod:

20 juni 2019 - 4 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,1 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr per unit / 2,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 juni 2019

Värdering:

16,65 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit. En unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (dock lägst 2,40 SEK och högst 4,80 SEK), i Enrads aktie på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas.

Teckningsperiod för utnyttjade av Teckningsoptionerna är preliminärt bestämt till 24 augusti – 7 september 2020.

Uppdaterat: 2019-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss