Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enrad AB

Enrad AB

Enrad AB
Verkstadsgatan 10
504 62 Borås

Hemsida:

www.enrad.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Enrad utvecklar, tillverkar och säljer samt installerar miljövänliga energilösningar inom fyra huvudsegment; butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar.

Teckningsperiod:

24 september 2018 - 12 oktober 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,9 Mkr + 1,7 Mkr

Teckningskurs:

3,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 september 2018

Värdering:

17,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2018-09-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss